Eftersom Reikin styrs av det gudomliga medvetandet kan den aldrig göra skada. Den vet alltid vad en person behöver och kommer alltid att anpassa sig själv för att skapa ett lämpligt resultat. Man behöver aldrig oroa sig för om man skall ge Reiki eller ej. Den är alltid till nytta.

Vad är Reiki?

Reiki - Andligt styrd livsenergi

Rei = Andlig Visdom, Ki = Livsenergi.

Reiki upptäcktes och utvecklades av den Japanske Tendaibuddhisten Dr Mikao Usui, född den 15 augusti 1865. Reiki är en Japansk teknik för stresshantering och avslappning som också gynnar kroppens läkningsprocess.

Den återupptäcktes av dr Mikao Usui i början av 1900-talet och lär ha sitt ursprung i Tibet. Reiki förmedlas genom handpåläggning. Det är en mycket enkel men kraftfull teknik som vem som helst lätt kan lära sig.

Reiki lärs inte ut på samma sätt som andra healing-tekniker. Förmågan överförs till eleven av Reiki Mastern under en initieringsprocess.

Under initieringen anpassar Rei (det gudomliga medvetandet) elevens chakras och energikanaler för att stämma överens med förmågan att kanalisera Reiki och sammanlänkar sedan eleven till Reikikällan.

När du en gång har mottagit en Reikiinitiering kommer du att ha Reiki under resten av ditt liv. Den går inte bort och du kan aldrig förlora den.

Webdesign & © 2006:Polar Bear/B-publikation