Masters/Lärare

Markus Jönsson (Yao Li) är ordförande i Föreningen Reiki Zen-Sanghan och är även initiativtagare till föreningen. Markus ansvarar för meditationen och undervisningen.

Han undervisar även i reikins alla nivåer på föreningen. Han har under en tio-års period praktiserat buddhism, samt tog tillflykt till zen-buddhismen (Chan) 2006 och fick då Dharmanamnet Yao Li. Han började också med reiki 2006 och blev reiki-master 2008 och har sedan dess undervisat i reiki.

Jessika Eek är föreningens kassör.  Hon började med Reiki 2005 och blev Reiki master 2007 och har sedan dess undervisat i Reikins alla nivåer.

Jessika är också diplomerad massör, hennes främsta uppgift i föreningen är att finnas tillgänglig som en ”extra resurs” under kurserna och det är även hon som har hand om bespisningen under kurserna.