Reikibehandling

Reikibehandling sker genom handpåläggning, de flesta går ner i djup avslappning

under behandlingen. Värmen och energin ifrån mina händer löser upp blockeringar

i energiflödet och när de släpper kan man känna en extrem värme eller kyla.

Ibland kan känslor, bilder och tankar komma fram. De bilder och tankar kan hjälpa

dig att komma till insikt och göra dig mer medveten om vad det är som hindrar dig

i ditt liv.Min erfarenhet utav reiki under de år som jag har arbetat med det är att ibland

händer det stora och små mirakel. Det vanligaste är att en process startar och att klienten

upplever en förbättring från gång till gång.

Pris: Medlemmar kan få byta med varandra, eller få behandling på centret då man erlägger ett frivilligt bidrag till föreningen.

Icke medlem betalar 150 kr per behandling.