Medlemsskap

Medlemsavgift för 2015 är beroende av vilka aktiviteter man väljer att deltaga i.

A. Enbart meditationer samt meditations retreater -400kr

B. Meditationer samt meditations retreater samt Reikiträffar -600kr

                                                

C. Meditationer samt meditations retreater samt Reikiträffar

och Reiki 1-2 kurser samt träffar. -1500kr

D. Meditationer samt meditations retreater samt

    Reikiträffar och Art-kursen samt träffar.          -2000kr

E. Meditationer samt meditations retreater samt

    Reikiträffar och Master-kurs samt träffar.       -2500kr

F. För er som gått Reiki-Master kursen här och

    och kan tänka sig och närvara på träffar

    samt vara assistent på vissa Reiki-kurser

    betalar man endast 300kr/år och då

    ingår allt.

Medlemsavgiften gäller nu mer 12 Månader från det att man tecknar medlemskap.

Under den 12 månaders perioden kan man uppgradera sig om man ex vill gå en

Reikikurs men bara betalat för meditation, då betalar man bara upp mellanskillnaden.

Inbetalning för medlemsskap sker på plusgirokonto  563552-9, glöm ej att ange namn och telefonnr samt vilket medlemskap du valt, välj mellan A-F.