Reiki Master

Utbildning till Reikihealer sker

på Reiki Zen Sanghan

Färingtofta 4434

26454 Ljungbyhed.

Kurserna hålls i ett hus ute i natursköna Söderåsen med skog inpå

husknuten. Går ni kurs hos oss kan vi anordna plats att övernatta

på, samt komma och hämta och lämna på stationen.

Pris:Övernattning hos värdfamiljen inkl. mat 150 kr/dag.

Pris:Hämtning i Perstorp eller Höörs station 100 kr tur o retur

Pris:Reiki Master ingår i medlemsavgiften altenativ E.

I våra utbildningar ingår alltid kursbok, anteckningsbok och vegetarisk mat.

Inbetalning för kurs sker på plusgirokonto 563552-9 senast två veckor innan kurs eller i överenskommelse med föreningens ordförande (se under kontakt). Dock skall en anmälningsavgift på 500 kr sättas in på pg kontot för att man skall vara anmäld på kursen, glöm ej att skriva namn och telnr  samt vilken kurs betalningen avser.

Angående övernattning eller hämtning sker betalningen kontant på plats.

Reiki Master

Förkunskaper: Art och 10 dokumenterade behandlingar.

Man får lära sig att lära andra att ge Reiki healing. Man lär sig initieringsprocesserna, att leda meditationer mm.

Det är alltid spännande när Reikieleven bestämmer sig för att bli Reiki Master. Genom ens beslut att ta detta steg, har man startat en process som kommer att förbättra ens förmåga som healer ännu mer. Många omvandlingar kommer att ske både inom dig och runtom kring dig. Många av dessa förändringar kommer att ske 'ovanför'ditt vardagsmedvetande, men kommer ändå att vara till nytta i ditt liv liksom för dem omkring dig. De positiva förändringar som kommer med denna process har troligtvis bara börjat. Det blir ett helande på djupare plan och man utvecklar sin förmåga att kanalisera ännu finare.

Även denna kurs varar i två dagar med en uppföljningsdag.

Utförlig kursbeskrivning.

Dag 1 börjar kursen 09.00-ca 16.15

Dag 2 börjar kursen 09.00-ca 17.00

Uppföljningsdag      09.00-ca 16.00

#Man får två initieringar.

#Två nya Tibetanska symboler.

#Lära sig teckna dessa två symboler samt dess mantra.

#Man lär sig Reikimaster meditation.

#Man lär sig den ” violetta andningen”.

#Man lär sig att ge helande reikiinitieringar.

#Man lär sig Reiki 1 initieringen.

#Man lär sig Reiki 2 initieringen.

#Man lär sig Art initieringen.

#Man lär sig Reikimaster initieringen.

#Distansinitiering.

#Att ge en” booster”.

#Samtal kring att bli en Reikimaster.

#Kursen erbjuder mycket praktik.

#Avslutning med diplom, efter fullgjord kurs är man  kvalificerad att hålla kurser i Reikins alla nivåer.