Reikizen sanghans vision.

Reikizen sanghans vision är att verka som en familj och agera som stöd för dem som väljer att prova på eller mer allvarligt bestämt sig får att ta steget och förändra sina liv till att bli mer medvetna om sin sanna tillvaro. Visionen för Reikizen sanghan är att använda meditations tekniker som möter upp den moderna människans behov, för att kunna nå sin sanna natur och potential. Det är detta man i buddhismen kallar för att nå upplysning, tomhet, no mind eller gudsmedvetandet. Under min vandring i meditationernas värld har jag upptäckt att många praktiserar bara under tio, tjugo minuter om dagen och sedan är sitt vanliga jag i resten av dem tjugofyra timmarna, ända tills att det är dags att meditera igen. Det är som att säga till någon: Varje dag, tjugo minuter på morgonen, skall du andas. Och sedan kan du glömma det, för det finns ju så mycket annat du måste göra. Nästa morgon kan du andas igen.” Ett sådant utövande kommer dock ej att leda till något vidare resultat, utan som vi ser det kräver det att man tillämpar dem metoder som man lär sig under sin meditationspraktik och tar med sig detta ut i vardagslivet, för att kunna forma en mer medveten människa. Detta leder till att livet blir en ända lång meditation. De tekniker som vi använder är reiki och zen tekniker som är Osho inspirerade. Vi tror inte man kan förändra tillvaron genom att se utåt, utan man bör vända sig inåt för att kunna nå förändring och detta gör man genom meditation, att vara här och nu och bara bevittna, detta i sin tur skapar en kreativitet som gör att det händer något, du blommar ut och blir en enhet med kosmos.

 Jin o Yang  : är två motsatser där man skulle kunna säga att allting är delat i två delar. Titta exempelvis på ditt sinne, det är delat. Du älskar någon mycket, men där finns en stänk av misstänksamhet, samma person du älskade mycket, hatar du helt plötsligt pga han/ hon inte gjorde som du ville eller som du tänkt att han/ hon skulle göra. Sinnet lever i tankar om vad du har varit med om i livet, kontra det drömmer om framtiden detta är också motsatser. Så hur kan vårt liv bli lyckligt genom att använda detta två delade sinne? Som jag ser det är det inte möjligt och det är här mänskligheten gått vilse, vi lever i en sorts drömvärld där vi inte är riktigt vakna. Nu är det hög tid för oss att vakna.( bli medvetna)

Zen Circle  : står för icke särskiljande av världen, och visar på enheten i världen. Vårt sinne måste nå denna tomhet som denna ring representerar. För sinnets värld är denna tomhet ”dårskap” för då kan ju inte sinnet längre leva i sin drömvärld och fortsätta skapa illusionerna som vi lever under. Men det krävs stort mod att våga ge sig in på denna väg där man lämnar sinnets värld och endast lever här och nu i ren medvetenhet, där man inte har förutfattade meningar om saker, där man inte delar in allt i två delar och jämför allting, ex du är lycklig i sinnets värld pga att du har upplevt motsatsen som är olycka, men i enhetens värld upplever man en lycka som det inte finns någon motpol till. Likadant är det med kärlek i sinnets värld, den är i behov av en motpol för att finnas, men i enhetens värld är kärleken villkorslös och saknar motsats.

Vi välkomnar alla att komma tillsammans i vår andliga familj, som ensam är man svag men tillsammans blir vi starka. Och vår strävan är att vi tillsammans kan skapa frid, fred och ändlös kärlek och harmoni som kan spridas till vår jords alla hörn.

Webdesign & © 2006:Polar Bear/B-publikation